Политика за поверителност

Ние от „Тракийски хотелиери“ ЕООД държим на доверието и лоялността на нашите гости. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.

Когато събираме лични данни, следваме принципа за свеждане на обработваните данни до минимум, законосъобразност, прозрачност и сигурност.

С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със събраните за вас лични данни. Моля за се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни технологии.

Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от вас или за вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате някой от нашите обекти, както и от други източници (като например контакти по имейл с отдел Връзка с клиенти).

С изпращането на резервация за някой от нашите обекти, използване на услуги по настаняване и/или с използването на този сайт, вие демонстрирате, че  приемате правилата във връзка със събирането и използването на вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика.


Каква информация събираме?

Лична информация за вас или за други хора, която ни предоставяте

Когато правите резервация чрез нашия сайт или използвате нашите услуги, ние събираме лични данни за вас, които включват вашето име и форма за връзка (като минимум, за да направите резервацията си), пощенски адрес, адрес за плащане, информация, свързана с вашия престой, националност, данни от документа ви за самоличност ( без да правим копие от него) като номер на документа за самоличност, дата и място на издаването му, постоянен адрес, история на престои, платежна информация, като например банкова сметка. Ако желаете, можете да заявите своите предпочитания и специални изисквания за престоя си. Ако ни споделите ваши чувствителни лични данни, например относно здравословното ви състояние, ние ще обработим тази информация, за да ви предоставим заявените услуги и да отговорим на специфичните ви нужди.

Ще обработим и тези лични данни, които ни предоставите във връзка с ваше искане за рекламация, оплакване или похвала за предоставяните от нас услуги – за срока, който ни е необходим да отговорим на тях.

В случай че използвате допълнителни услуги на територията на обектите ни (извън услугите по хотелско настаняване), ще обработим тези лични данни, които са необходими на нас или на доставчиците на тези услуги за предоставянето им.

В ограничени случаи събираме лични данни на лицата под 18 години, които ви придружават, които са необходими за попълване на адресните карти по настаняване (информацията, която се събира е идентична с тази на пълнолетните лица, като не се събират информация за контакт, банкова и др. финансова информация).

В допълнение, в нашите обекти извършваме видеонаблюдение с цел защита на сигурността на нашите гости и техните вещи. Не използваме технологии, които да ни позволяват идентифицирането ви, нито по друг начин събираме биометрични данни за вас (напр. разпознаване на лицевите ви характеристики). Ще се ориентирате за местата, в които извършваме видеонаблюдение, по означителните табели, поставени в „Каменград” ХОТЕЛ & СПА, хотел „Корал“, Созопол Бутиков хотел „Сокол“, Боровец, Парк хотел „Асарел“


Лична информация, която събираме автоматично:

Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от вас браузър и настройките ви за език. В повечето случаи, тези данни са анонимни и не ни позволяват да Ви идентифицираме.

Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля прочетете тук.


Лична информация, която получаваме от други източници:

В допълнение получаваме информация за вас и от други източници – наши партньори като доставчици на платежни услуги, както и други независими трети страни (например Booking.com и други резервационни платформи, когато направите резервацията си чрез тях), туристически агенции и туроператори и др.. Информацията, събрана от тези източници, може да бъде комбинирана с предоставената от вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.

Ако посетите мероприятие или събитие, организирано в нашите обекти от трети лица, може да получим и обработим ваши лични данни с цел осигуряване на достъп или участие в мероприятието, доколкото организаторите изискват това от нас или е налице друго основание за обработка на лични данни.


Защо събираме вашите лични данни и на какво основание го правим?

Използваме личните ви данни за няколко цели:

  1. За да обработим онлайн резервацията ви;
  2. За да ви предоставим услуги по направената резервация и да осигурим престоя ви в нашите обекти;
  3. За комуникация с вас относно резервацията ви или престоя ви;
  4. За да поддържаме регистрите си (напр. регистър за настанените туристи, който сме задължение да водим съгласно Закон за туризма);
  5. За да ви предоставим услуга, съобразена с вашите нужди и предпочитания;
  6. За да отговорим на ваши искания и оплаквания;
  7. За сигурността ви и за защита на нашето имущество в обектите;
  8. За статистически цели;
  9. Директен Маркетинг.

Основанията, на които събираме личните ви данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4), за изпълнение  на договора ни с вас (по т. 1, и 2), за да защитим своите законни интереси (по т. 3, 5, 6, 8 ) или когато пиложимо, ще получим вашето предварително съгласие за обработването (по т. 9).

Когато обработваме данните ви на основание нашите законни интереси, вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.


За колко време съхраняваме вашите лични данни?

Ние съхраняваме личните ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.

Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги (например дали цената за престоя е заплатена при напускане на обекта), дали е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши правни претенции, или дали имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).


С кого споделяме вашите лични данни?

Посочените по-горе данни предоставяме единствено на наши доверени партньори (доколкото това е необходимо за използваните от нас услуги, например услуги по уеб дизайн и поддръжка на сайта ни), за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.

Други трети страни, които може да получават част от вашите лични данни, са страни, заедно с които предоставяме услугите, като финансови институции, рекламодатели или в някои случай държавни власти (например когато изпращаме задължителния по закон регистър за настанени туристи до МВР).

Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме Ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.

Няма да извършваме трансфер на данните ви в страни извън ЕС.


Как защитаваме вашите права?

Ние обработваме вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.

Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с данните.


Какви са вашите права?

Като лице, за което се отнасят данните,  имате право да получите потвърждение и/или подробна информация, вкл. копие на обработваните за вас лични данни (право на достъп).

Освен това можете да възразите срещу събирането и по-нататъшната обработка на Вашите лични данни, както и да поискате същите да бъдат коригирани (актуализирани) или изтрити (когато за нас не е налице валидно правно основание да продължим да ги обработваме).

Важно е да знаете, че по всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни: Форма за оттегляне на съгласие за използване на лични данни.

Ако считате, че Вашите права за защита на данните, са нарушени, имате право да подадете жалба до Комисия за защита на личните данни.

За да зададете въпроси във връзка с Вашите права или ако искате да упражните някое от тях, моля свържете се с нас на посочените в тази Политика контакти: privacy@thracian-hoteliers.com или на адрес: гр. София 1404, ул. Околовръстен път 27.


Връзка с нас

Ако имате някакви въпроси относно обработваните от нас ваши лични данни, можете да се свържете с нас по имейл на privacy@thracian-hoteliers.com или по пощата на гр. София 1404, ул. Околовръстен път 27.

Длъжностно лице за защита на данните: Димка Кръстева